Новини

Допълнителните ползи от енергийно ефективното сградно обновяване: уебинар за общински специалисти и ръководители

11.04.2018,
На 19 април 2018 г. от 16:00 часа ще се проведе уебинар относно допълнителните ползи за общините от енергийно ефективното обновяване на сградния фонд. Домакин ще бъде Центърът за решения за чиста енергия, а лектори ще са представители на Европейския институт за сградните характеристики, Световния съвет за устойчиво строителство, Технически университет – Мюнхен и др. Събитието ще се проведе на английски език, а участието е безплатно за всички желаещи.

Обновяването на сградния фонд не води единствено до спестяване на разходи за енергия или намаляване на въглеродните емисии. То оказва влияние и на нашия социален, икономически и дори личен живот чрез многобройни допълнителни ползи – подобряване на комфорта и здравословните услови на живот, създаване на местни работни места, облагородяване на градската среда и много други. Уебинарът ще се фокусира именно върху тези предимства, които често се пренебрегват при разглеждането на проекти за обновяване, а могат да имат огромно влияние върху оценката на ползите.

Наред с много други дейности в полза на местните власти, проектът EmBuild (с участието на ЕнЕфект) разработва нов подход за оценка на допълнителните ефекти от обновяването на обществените сгради, който улеснява претеглянето на ползите за публичните власти. За първи път общините могат да използват този всеобхватен подход за отчитане на многобройните допълнителни ползи в процеса на вземане на решения и при докладване и оценка на мерки за дълбоко обновяване.

Оценката на допълнителните ползи е елемент от цялостната цел на EmBuild, финансиран по програма Хоризонт 2020, за подпомагане на публичните власти в страните от Югоизточна Европа при подготовката на дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестиции в енергийно ефективното обновяване на сградния фонд.

Презентациите в уебинара ще бъдат последвани от интерактивна сесия за въпроси и отговори с аудиторията.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

Програма:
  • Въведение | Марианджиола Фабри, Европейски институт за сградните характеристики (BPIE)

  • EmBuild: Разработване на нов подход за оценка на допълнителните ползи от обновяването на обществените сгради | Себастиан Боцлер, Технически университет – Мюнхен (TUM)

  • Оценка на допълнителните ползи в подкрепа на решенията за дълбоко енергийно обновяване на сградите | Одри Нюджент, Световен съвет за устойчиво строителство (WGBC)

  • Практически опит от анализи на допълнителни ползи в Словения | Нико Натек, KSSENA

  • Въпроси и отговори