Новини

Зам.-министър Николова: Трябва да привличаме повече частни инвестиции в прехода към нисковъглеродна икономика

02.05.2018,
Публичните ресурси за постигането на целите по опазване на околната среда са недостатъчни, затова задача на националните и местните власти е насочване на частни инвестиции в проекти за устойчив растеж. Това каза днес зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова на конференцията „Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини“. Форумът се провежда на 26 и 27 април в Габрово и е организиран в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

„Първото българско председателство определи като основен приоритет в сферата на околната среда съхраняването на високите стандарти за опазването й и качеството на живот на гражданите чрез устойчив растеж и зелена нисковъглеродна икономика, припомни Николова. Тя подчерта, че акцентът се поставя върху прехода към кръгова икономика и екоиновативни решения, които са насочени към по-ефективното използване на ресурсите. „А ключов партньор на МОСВ в прилагането на политиките по опазване на околната средаи са общините“, заяви зам.-министърът.

ЕС трябва да преодолее годишен недостиг на инвестиции в областта на климата и енергетиката в размер на 180 млрд. евро, за да изпълни своите амбициозни цели. Затова е предизвикателство да се насочат повече частни инвестиции към секторите, свързани с устойчиво развитие, обясни Николова.

В този контекст зам.-министърът припомни финансовите инструменти, които МОСВ използва като публични ресурси. Това са Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Националния доверителен екофонд (НДЕФ), Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), както и Програма LIFE на ЕС.

Източник: МОСВ