Новини

Обучителен курс на тема "Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения"

30.04.2018,
Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и Община град Добрич организират събитие на тема: „Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“. Събитието е разделено на две основни части – конферентна част на ЕнЕфект и Община град Добрич, и обучителен курс на БАИС.

Първата част на събитието, представена от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, ще бъде фокусирана върху последните промени и тенденции в европейските политики по отношение на енергийната ефективност в сградите и влиянието им върху политиките и дейността на местните власти. Ще бъде обърнато внимание на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“, в който обновяването на сградния фонд има водеща роля. В контекста на променящите се условия на финансиране от ЕС ще се наблегне на общинското енергийно планиране като инструмент за привличане на инвестиции в проекти за енергийна ефективност. Специален акцент в програмата ще бъде представянето на добри практики и често допускани грешки при енергийните обследвания на сградите, които са основата на качествените и успешни проекти за енергийно ефективно сградно обновяване.

Втората част представлява обучителен курс на БАИС на тема „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“. Курсът запознава участниците в инвестиционния процес с основните принципи и нормативната база в енергийната ефективност, както и актуални изменения. Представя „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради” и употребата му в процеса по проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции, като специално внимание е обърнато и на изискванията към противопожарната защита.

Повече информация и регистрация - тук.