Новини

Устойчиво управление на битовите отпадъци – от разделното събиране до икономическото и енергийното им оползотворяване

27.04.2018,
По-малко хранителни отпадъци и производството на компост и енергия от битови отпадъци бяха сред възможностите за справяне със замърсяването на градовете, обсъдени днес по време на втория семинар, част от конкурса ЕКООБЩИНА 2018 г. Темата на събитието бе „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от разделното събиране до икономическото и енергийното им оползотворяване”. Над 60 представители на местната администрация и партньори на ЕКООБЩИНА обсъдиха заедно с френските експерти управлението на отпадъци и представиха своя опит в превенцията и обмениха ценно ноу-хау в областта на разделното събиране и депониране на битови отпадъци.

Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. За пореден път той приветства гостите на семинара. Посланикът подчерта важността от обмяната на опит между двете държави и заяви задоволството си от активните действия на двете страни в тази посока.

Гост на събитието бе Николай Кънчев, зам.-министър на околната среда и водите. Той потвърди необходимостта от системи за разделно събиране и третиране на биоразградимите отпадъци. Зам.-министър Кънчев уточни, че постигането на целите за устойчиво управление на отпадъците е възможно и чрез тясното сътрудничество с цялото гражданско общество.

Семинарът бе открит от Пиер Галио, ръководител на отдел „Потребление и превенция“, Агенция за околна среда и контрол върху енергията (ADEME). В лекцията си той говори за необходимостта от спиране на изхвърлянето на храни. Според статистика направена от Агенцията, която г-н Галио представлява, французите изхвърлят около 150 кг храна годишно. Според изчисленията това прави 10 млн. изгубени и пропилени продукти. Теоретичната стойност на тези загуби се изчислява на 16 млрд. евро или 36% от бюджета за погасяването на лихвите по френския дълг. Едновременно с това въглеродното въздействие се равнява на 15,3 млн. тона еквивалент на CO2 или на 3 % от всички емисии от дейността в национален мащаб. За справяне с тази ситуация са предприети стъпки за стимулиране на индивидуални и колективни дейности за превенция разхищаването на хранителни продукти. Информираността е от ключово значение, а ангажираността на гражданите е определяща. Резултатите са показателни – на първо място е спестен ресурс с размер от 1 млрд. евро на регион. Икономиите от своя страна водят до повторно инвестиране в продукти с по-добро качество, които ще бъдат по-рядко изхвърляни и неоползотворени.

Вторият френски експерт – г-жа Клоди Клодел, отговорник проекти към дирекция „Отпадъци“ в Европейска метрополия Лил – потвърди, че в нейния регион събирането на хранителни отпадъци е все още една малка част от всички биоотпадъци. За да се справят с това предизвикателство, в метрополия Лил се предприема активна комуникационна кампания. Тя подпомага и експерименталното въвеждане на колективното компостиране на входа на кооперациите и в споделените градинки, в градските зони, където не се прилага разделно събиране на биоотпадъците. В резултат на усилията на местните власти и подкрепата на населението, е постигнато 98,1% оползотворяване на битови отпадъци (общо количество е 660 хил. тона, 1,9% са депонираните неопасни отпадъци); 49,3% е оползотворяване на неорганичната фракция, а енергийното оползотворяване е 48,8%.

Мирослав Янчев, кмет на Златоград, лауреат в конкурс ЕКООБЩИНА 2017 в категория „Устойчиво управление на отпадъци“, представи системата за разделно събиране на отпадъците в общината. Тя стартира през 2016 г., с поетапно преминаване от смесена система към система за разделно събиране на отпадъците от типа „От врата на врата“, активна информационна политика и дейности за рециклиране. Резултатите са драстично намаляване на количеството битови отпадъци, депонирани на Регионалното депо. Мирослав Янчев изрази увереността си, че добрите резултати са постигнати благодарение на осъществяването на информационни кампании за отговорно отношение към управлението на отпадъците и недопускане на нерегламентираното им обезвреждане. Ангажирането на гражданите в ежегодните общински доброволчески инициативи за почистване на околната среда е също ключово.

Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории за тазгодишното издание на ЕКООБЩИНА. Крайният срок за изпращане на попълнените въпросници е 31 юли 2018 г. Следващият семинар, част от инициативата ЕКООБЩИНА е посветен на подобряването на енергийната ефективност на обществените сгради и жилищата и ще се проведе на 15 май 2018 г. в сградата на Френския институт.

Конкурс ЕКООБЩИНА се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са „Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, „Веолия“ България и Регионален фонд за градско развитие.


Източник: ЕкоОбщина