Новини

Заместник-министър Малина Крумова: Националната жилищна стратегия определя цялостната политика за жилищния сектор с хоризонт 2030 г.

28.06.2018,
Проектът на Национална жилищна стратегия ще бъде публикуван до няколко дни за обществено обсъждане. Стратегията определя цялостната политика по отношение на жилищния сектор и има дългосрочна визия с хоризонт до 2030 г. Обновяване на жилищния фонд, създаване на техническа документация за всички жилища и коригиране на дисбалансите в пазарните механизми на жилищния сектор са сред основните цели на Стратегията.

 Това посочи днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова по време на конференция на тема „Финансиране на енергийната ефективност в Централна и Югоизточна Европа“. Форумът е организиран в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се провежда ден преди срещата на високо равнище на министрите от Централна и Югоизточна Европа за енергийна ефективност в София.

Крумова отбеляза, че жилищният сектор предоставя огромен потенциал за осъществяване на целите на енергийната ефективност – енергийна сигурност, намаляване на енергийната бедност, подобряване на здравословната среда за живеене на хората, намаляване на разходите за здравеопазване и др. Затова е необходимо изработването на устойчива програма за дългосрочно обновяване на всички жилищни сгради в страната. Тя обясни, че е необходимо изработването на икономически по-ефективни и по-иновативни начини за финансиране на енергийната ефективност, които да включват активното участие и партньорско отношение както на собствениците на сградите и жилищата, така и на бизнеса.

„След изпълнение на мерките за енергийна ефективност по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради разходите на домакинствата за отопление и електроенергия намаляват с 40 до 60%. При обновяването на жилищните сгради ще се търсят механизми за капитализация на тези положителни ефекти“, коментира още регионалният заместник-министър и припомни, че 44 хил. сгради у нас се нуждаят от обновяване. По думите ?, до момента около 2000 от тях са обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и усилията са насочени към създаването на механизми, чрез които да бъдат обновени повече сгради.

Източник: МРРБ