Новини

Община Смядово стана част от семейството на ОМЕЕ ЕкоЕнергия

06.08.2018,
image/jpegС официално решение №386 общинският съвет на община Смядово взе решение за членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия. Община Смядово има множество успешни проекти и инициативи в енергийната ефективност. Заедно с това е носител на приза за „Енергийна ефективност на сградите“ в конкурса на Екообщина за 2017 г. за общини с население до 40 000 д. Към средата на 2018 г. в община Смядово са приложени мерки за енергийна ефективност в над 8 общински сгради и в многофамилни жилища с обща разгърната застроена площ от 29 002 кв.м. Местното ръководство провежда курс на последователна политика за трайна промяна на нагласите на населението по отношение на околната среда и енергийната ефективност. За това спомагат многожеството изпълнени проекти за ЕЕ и участието в редица събития за популяризиране на ползите от устойчивото развитие, в които общината участва.

С помощта на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са обновени 6 от 12-те жилищни блока в общината. Останалите са с изготвени проекти и подадени заявления за финансиране към Българска банка за развитие. Върху един от първите обновени жилищни блокове, реализирани чрез програмата, съвременното графити изкуство пресъздава легендата за красивата българка Смеда, дала името на града. Легендата разказва, че тя имала 14 сина и се заселила с тях след смъртта на съпруга си на 20 км от Шумен, където днес се намира общинското средище Смядово. По-късно нов графити образ се появява на една от фасадите на друг обновен блок—този път с облика на най-големия син на Смеда Борил.
Освен усилията на местната администрация за реновирането на жилищните сгради, в общината се провеждат активни дейности и по обновяването на общинския сграден фонд. Повече от 90% от сградите, собственост на общината, са напълно обновени с приложени мерки за енергийна ефективност и определят мястото на Смядово сред най-активните и успешни общини в реализирането на подобни проекти.

По информация от общинската администрация след енергийното обновяване на общинските сгради се реализира годишна икономия за общината в размер между 50 000—60 000 лв. Обновяването на сградите на общината, читалището, училището е намалило наполовина употребяваното досега гориво за отопление. Средствата, които се спестяват в резултат от приложените енергийно-ефективни мерки се използват за изпълнението на други инфраструктурни проекти, за които е необходимо финансиране като например—ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, обновяване на обществени сгради в близките села и др.

С тези си успешни дейности община Смядово отдава своя принос към устойчивото развитие и се превръща в модел за подражание не само сред своите жители, а и като пример за други активни общини.