Новини

ЕнЕфект стартира нов проект за дългосрочни общински стратегии и планове за обновяване на сградния фонд

28.09.2018,
image/jpeg

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект в сътрудничество с Европейския институт за енергийните характеристики на сградите (BPIE) и румънската мрежа „Енергийни градове“ започват изпълнението на проекта „Енергийно ефективни сгради: подкрепа за гражданското общество и общините в България и Румъния“, финансиран от програмата European Climate Initiative (EUKI) на германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност.

Проектът, който предстои да започне през октомври, цели ускоряването на действията в областта на климата и енергията на местно равнище с фокус върху управлението на публичния сграден фонд с активното участие на местните общности. Партньорите ще подкрепят местните власти и гражданското общество в 10 общини в България и Румъния в разработването на местни стратегии и планове за енергийно ефективно сградно обновяване, отговарящи на новите изисквания на пакета „Чиста енергия за всички европейци“. На място в участващите градове ще бъдат изпълнени редица дейности по обучение на общински специалисти, дискусии със заинтересованите лица, организиране на целеви семинари за отчитане на напредъка, а на национално равнище в края на проекта ще бъде представен сравнителен анализ на постигнатите резултати. Важен очакван ефект от изпълнението на проекта е внедряването на работеща общинска информационна система за събирана на данни и управление на потреблението на енергия в сградите в 5 общини в България. Проекът е с продължителност до края на 2020 г.

Повече информация за проекта и възможностите да се включите можете да получите на щанда на ЕкоЕнергия по време на годишната среща на местните власти в Албена на 1-3 октомври.

image/jpeg