Новини

Зам.-министър Деница Николова: Осигуряваме нисколихвено финансиране за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради

11.10.2018,
Северна България има достъп до над 210 млн. лв. под формата на нисколихвено кредитиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Средствата се предоставят от Фонд на фондовете на „Регионален фонд за градско развитие“ за развитие на културни и исторически обекти, подобряване на градската среда и енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради. Това обяви заместник- министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на ОПРР Деница Николова, която стартира във Видин информационна кампания на МРРБ за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансовите инструменти по програмата. Във форума се включиха и заместник-министрите на туризма и на културата – Ирена Георгиева и Амелия Гешева, представители на Фонд на фондовете, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и др. Участие взеха и кметът на Видин инж. Огнян Ценков, областният управител Албена Георгиева, народният представител Владимир Тошев и др.

Общо 353 млн. лв. са средствата по ОПРР, разпределени в три фонда, финансиращи 39-те големи града на страната. Средствата се разпределят за проекти, водещи до подобряване на градската среда, модернизация на градския транспорт, спортна инфраструктура, обекти в сферата на културата, изграждане на проекти, генериращи приходи и допълващи развитието на градовете като паркинги, лунапаркове, басейни и т.н. Основна е подкрепата за културно-историческото наследство като потенциал за икономически растеж чрез повишаване на туристопотока. Ще се финансират исторически и културни обекти с национално и световно значение, за да може регионите да разкрият потенциала на местното културно наследство. За Южна България предоставеният финансов ресурс е в размер на 220,5 млн. лв., от които 135,5 млн. лв. са от ОПРР 2014-2020 и 85 млн. лв. съфинансиране от обединението-ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация. Те ще бъдат достъпни под формата на нисколихвено кредитиране за проекти за развитие и популяризиране на туризма, обновяване на обекти, част от националното и световно културно-историческото наследство, обновяване и развитие на спортната инфраструктура и проекти за енергийна ефективност на студентски общежития и еднофамилни жилищни сгради.

Николова съобщи, че много важен елемент е достъпът на гражданите до нисколихвено кредитиране на мерки за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради. Заместник-министърът отбеляза, че сега действащите програми за енергийна ефективност са насочени основно към многофамилни и обществени сгради, като сега за първи път се дава възможност и за собствениците на еднофамилни жилища. „По този начин освен, че подобряваме енергийната ефективност на сградите и тяхното експлоатационно състояние и визия, подобряваме и околната среда, намалявайки отделянето на фини прахови частици от горенето на твърдо гориво, което е сериозен проблем за градовете. Важно условие е да бъде изяснена собствеността на сградите“, посочи Николова.

Зам.-министър Николова подчерта, че страната ни ще получи повече средства от европейските фондове за периода 2021-2027 г. „В тази връзка новият модел на регионална политика е в синхрон с очакваните изисквания на бъдещото финансиране от ЕС, но в никакъв случай не е изграден за целите само на това финансиране“, коментира Николова. По думите й една от ключовите промени в ЗРР е възможността за засилване на регионалното ниво за избор на бъдещите проекти. По този начин общини, областни управи, бизнес, неправителствени организации, заедно ще могат решават за инвестициите в региона, съобразени с местните специфики, приоритети и потенциали за развитие. „Не се предвижда определянето на градове - центрове, които да имат административни функции в новите райони, както и не се предвижда промяна на административното устройство по отношение на общини и области“, категорична бе зам.-министърът. Ще бъдат намалени стратегическите документи, визиращи регионалното развитие, защото в момента те са над 370 на брой и практически са трудноизпълними. На регионално ниво ще има регионален план за пространствено и стратегическо планиране, който ще има за цел да покаже приоритетите на региона,  специфичните нужди и възможности за развитие. Амбицията е със създаването на дългосрочен модел в регионалната политика да се намалят дисбалансите между регионите, които към момента са съществени.

Източник: МРРБ