Новини

Регламенти за енергийни кооперативи ще осигурят гъвкавост на пазара на електроенергия в бъдеще (+Видео)

21.11.2018,
Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект
Bloomberg TV, В развитие, 20.11.2018 г.


image/jpeg"Енергията от Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) трябва да достигне 32,5% до 2030 г. в енергийния микс на Европа, това се посочва в стратегията за енергийна ефективност на ЕС. изискването е част от по-комплексна цел, която е в процес на дискусия вече от доста години. Тя е обвързана с общата европейска цел за намаляване от 40% на въглеродните емисии до 2030 г. И всичко това е част от общия процес за декарбонизиране на европейската икономика до 2050 г. Става дума за нова пазарна страна, в която публичното финансиране и публичните инструменти ще играят основна роля". Това каза Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, в предаването "В развитие" с водещ Светозар Димитров.

"Промените в енергетиката не стават бързо. Но трябва да признаем, че се вижда краят на ерата на въглищата и ние както на национално и регионално, така и на европейско равнище се нуждаем от ясни стратегии за изход от политиките, базирани на енергия от въглищата. Тук ВЕИ ще имат основна роля, така че е въпрос на общностно усилие да се премине през този процес с ползи за цялото общество".

Няма декларативен отказ от целите на ЕС от страна на европейските държави, които са имали намерение да бъдат лидери в постигането им, факт е че някои от силните икономики на ЕС не успяха да постигнат целите по отношение на енергията и климата, но тези цели са били индикативни и са поставили насоките на политиките, коментира Цанев. "Понякога тези цели на ниво държава могат и да не бъдат постигнати, но на ниво ЕС със задължителната и юридически обвързваща цел за ВЕИ имаме ясен сигнал и ясни условия как целта ще се постигне до 2030 г.", уточни експертът.

"Новата директива за ВЕИ конкретно постановява отпадане на всички бариери пред децентрализираното производство, ползване и продажба на електроенергия, произведена от ВЕИ, в мрежата. Освен това се създават нови правила и регламенти за функциониране на т.нар. малки енергийни кооперативи – местни обединения на производители на електроенергия, които могат да обменят в реално време енергията, която произвеждат, и да я ползват на различни цени в различни периоди от денонощието или през различните сезони. Което дава гъвкавост на пазара и създава огромни възможности пред IT-сектора, който да осигури това споделено ползване на електроенергията".