Новини

УАСГ, КСБ и ЕнЕфект проведоха обучения по енергийна ефективност за 900 строителни специалисти

12.11.2018,
Конференция в УАСГ представи резултатите от европейския проект Train-to-NZEB

image/jpeg

Над 900 строителни специалисти са обучени в Центъра за знания за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите в УАСГ по повече от 20 учебни програми по актуални теми от българската и европейската строителна практика. Това е водещият резултат от европейския проект Train-to-NZEB, който бе представен на 9-и ноември 2018 г. в УАСГ по време на събитие с участието на заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева, партньорите по проекта ЕнЕфект и КСБ, домакините от УАСГ, представители на КАБ, БАИС, фирми и учебни центрове, работещи в строителния бранш.

Един от основните акценти на проекта е новият учебно-демонстрационен център в УАСГ, в който се демонстрират съвременни технологии, изделия и материали, предназначени за строителството на почти нулевоенергийни сгради. Центърът е оборудван по модел на най-авторитетните учебни центрове в Ирландия, Великобритания и Германия. Той е част от мрежа от 10 подобни учебни лаборатории в България, Румъния, Чехия, Турция, Украйна, Италия, Гърция и Хърватия, които имат за цел да създадат възможно най-добрите условия за специализирано практическо обучение на специалисти от всички сфери на инвестиционния процес – изследователи и проектанти, инвеститори, ръководители и изпълнители в строителството, представители на централни и местни власти, журналисти.

Темите, по които се водят обученията, са изключително разнообразни – от международните сертификационни схеми на Институт Пасивна къща – Германия до програми за придобиване на национално призната квалификация и кратки демонстрационни курсове. Засегнати са всички теми, свързани с почти нулевоенергийните сгради - изолационни системи, енергийно ефективно дограми, вентилация с рекуперация, въздухоплътност, съвременни системи за отопление и охлаждане, ВЕИ, обновяване на съществуващи сгради и много други. С развитото международно партньорство и новият текущ проект Fit-to-NZEB (www.fit-to-nzeb.com) се очаква центърът да се превърне в средище за обмен на знания и умения за проектирането, изграждането и експлоатацията на енергийно ефективни сгради, които отговарят на стандартите на следващите десетилетия.

Информация за учебните курсове можете да намерите по всяко време на адрес http://www.busenerpro.com/bkhuasg.html, а допълнителна информация за европейските проекти, с чиято подкрепа се осъществяват обученията, на www.eneffect.bg и www.train-to-nzeb.com.