Новини

Още една българска община бе одобрена за партньорство в рамките на Градския дневен ред на ЕС

15.11.2018,
Четвърта българска община ще участва в партньорство в рамките на Градския дневен ред на ЕС. Това стана ясно след среща на генералните директори по градските въпроси в ЕС, която се проведе във Виена в рамките на Австрийското председателство на Съвета на съюза, в която участва заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Община Казанлък ще участва в партньорството за културното наследство.

Зам.-министър Николова информира, че генералните директори са приели съставите на двете нови партньорства в областта на културното наследство и сигурността в публични места, които бяха одобрени по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. България участва в част от партньорствата чрез отделни общини и Министерството на околната среда и водите. Столична община е съкоординатор, заедно с Естония, в партньорството за дигитален преход. Община Бургас участва в партньорството за градска мобилност. Община Габрово е в партньорството за иновативни и отговорни обществени поръчки. Министерство на околната среда и водите е част от партньорството за адаптиране на климата.

Дебатът за бъдещето на Градския дневен ред на ЕС след 2020 беше основна тема на срещата. Дискусии бяха проведени относно бъдещето развитие на Градския дневен ред и градското развитие в контекста на следващия програмен период, както и изпълнението на Плановете за действие на 12 партньорства. Беше подчертан постигнатият напредък в реализирането на отделните мерки. Бяха приети и Плановете за действие на партньорствата, свързани с изпълнението на обществените поръчки и качеството на въздуха.

Зам.-министър Деница Николова сподели, че към настоящия момент следва да се съсредоточим върху изпълнението на съществуващите вече партньорства, постигане на видими резултати и представяне на предложените действия в Плановете. "Трябва да се извърши първо оценка на постигнатото в рамките на съществуващите партньорства , а разработването на нови следва да се обвърже с териториалното измерение, каза Николова.

По време на заседанието португалският град Порто бе избран за домакин на следващият Градски форум през 2019 г.
Заместник-министър Деница Николова взе участие и в интерактивна дискусия между генералните директори по териториално сближаване и по градска политика относно бъдещото на териториалните политики и Териториалния дневен ред след 2020 и връзката им с Градския дневен ред на ЕС. Териториалният дневен ред на ЕС определя рамката за развитие на териториите в ЕС.
Определянето на курса за бъдещето на териториалните и градски политики на европейско ниво, включително модела на управление и различните механизми за постигане на видими резултати, е от основно значение  в контекста на финансовата рамка след 2020. Заместник-министър Николова сподели пред участниците, че е изключително важно да направим Териториалния дневен ред по-практически ориентиран, да потърсим заедно практически решения, които ще имат видими резултати. "Имаме вече добрия пример на Градския дневен ред на ЕС чрез партньорствата, но трябва да се продължат усилията за създаване на синергия и тясна обвързаност с Териториалния дневен ред след 2020", добави  Николова.


Източник: МРРБ