Новини

416 учебни заведения се обновяват с пари от Оперативна програма „Региони в растеж“

20.02.2019,
Община Видин кандидатства за реставрация на синагогата и превръщането й в културен център с финансови инструменти по програмата

416 учебни заведения, в които учат 255 269 деца и младежи, се реконструират и модернизират с 624 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при посещението си във Видин на 19-ти февруари. В областния град тя участва в дискусията „Европа в нашия дом“.

Министърът посочи, че това е сериозен финансов ресурс, който е  насочен към образованието. Имаме ясното съзнание, че ползите от него ще се видят след години, защото от това в какви условия растат деца ни, къде учат и къде спортуват, зависи какви хора ще станат, каза тя.

През 2019 г. ще продължи обновяването на българските градове, болници и паркове с финансиране от програмата. Със средства от ОПРР 2014-2020 бяха създадени три фонда за градско развитие, които заедно с привлечения ресурс управляват около 600 млн. лв. От тях 210,4 млн. лв. са за Северна България. Тези средства са вече достъпни и могат да бъдат използвани от общините под формата на нисколихвени кредити и банкови гаранции в проекти за подобряване на градската среда и туризма.

Апелът към общините е да бъдат активни. Добрата новина е, че през декември 2018 г. във Фондовете за градско развитие постъпиха и първите проектни предложения. Едно от тях е за реставрация и адаптация на синагогата във Видин и превръщането й в културен център.

През последните две години в областта има сериозен напредък и в подобряване на енергийната ефективност, кадастъра и трансграничното сътрудничество. Предстои да бъде реализирана една от големите инвестиции – за над 25 млн. лв. в отрасъл ВиК. Проектът включва реконструкция на 1,5 км главен канализационен колектор в гр. Видин и реконструкция на 15,57 км довеждащи водопроводи. Той ще се реализира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. През месец март „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД ще внесе формуляра за кандидатстване в Министерството на околната среда и водите.

Източник: МРРБ