Новини

Висок интерес към предстоящите събития на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект

08.04.2019,
Публикуването на анонс за предстоящите събития в предния брой на месечния бюлетин на ЕкоЕнергия предизвика сериозен интерес и обаждания в офиса на Мрежата. Интересът беше продиктуван не само от желаещи да научат последните новости по темите на конференциите, но и от нови лектори. Поради това програмата на събитието стана още по-богата на теми, дискусии и гости от чужбина. По-долу представяме кратко обобщение на събитията:

  • XXI Ежегодна конференция на ЕкоЕнергия
Конференцията ще се състои на 23 и 24 април 2019 г. в Габрово, Библиотека на Технически университет - Габрово, ул. Х. Димитър №4. Събитието ще се фокусира върху темите за значението на местното енергийно планиране, управлението на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници в новите условия на пакета „Чиста енергия за всички европейци“ в дългосрочен план до 2030 г. Наред с това сред акцентите се открояват и теми, свързани с разясняване на процедура „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура“ по програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност на ФМ на ЕИК, възможностите за приложение на общински енергиен мениджмънт, взаимовръзките по оста общини – бизнес чрез схемата за задължения за енергийна ефективност, първи резултати по проект „Нашите сгради“, специализирано обучение за зелените обществени поръчки. Участие в конференцията са потвърдили Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР, представители на Австрийската енергийна агенция, Националния доверителен екофонд, Регионалния фонд за градско развитие, Съвместния изследователски център на ЕК (JRC), Мрежата за научни изследвания и иновации на европейските региони (ERRIN Network), Служби „Жилищна политика и градско развитие“, Околна среда“ и „Предотвратяване на отпадъците“ на Правителството на Навара, Испания и др. В програмата са включени различни тематични сесии и интерактивни формати, които ще допринесат за реалния обмен на идеи и възможности за съвместни дейности между участниците.

Пълната програма на събитието можете да намерите на адрес: www.ecoenergy-bg.net

За да заявите участие, моля, попълнете регистрационната форма: https://goo.gl/forms/UuRwUpV7gKmBVZbI2

  • Втора национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“
Конференцията ще се проведе на от 30 май до 1 юни в Бургас, Експо център Флора. Темите в събитието са тясно свързани и широко подбрани с различните аспекти на почти нулевоенергийните сгради и тяхното развитие не само в България, но също така в Европа и в Китай. Подготовката за събитието тече интензивно и се очаква делегация наброяваща повече от 20 души, представящи различни научни центрове и институти от Китай и Хонг Конг. Гости от Чехия, Словакия и Австрия също ще вземат участие в презентации по време на срещата. За специалистите в сектора на строителството и архитектурата са планирани тематични обучения, както и е отделено внимание за семинар за неспециалисти по темата за сградното обновяване. По време на конференцията ще бъде организирано изложение и продуктово представяне на фирми, предлагащи продукти за енергийно-ефективния строителен бранш. Заедно с това са подготвени още атракции за малки и големи по време на събитието - ICE CHALLENGE (сравнителна демонстрация на пасивна и непасивна конструкция) и игри за малките любознателни посетители. За да заявите участие, моля, попълнете регистрационната форма: https://forms.gle/PzNoHDNCJWZGJ5Hy6

Очакваме Ви!