Новини

Бургас заменя старите печки за дърва и въглища с екологични

25.03.2019,
Община Бургас ще замени поетапно старите печки за дърва и въглища, които замърсяват въздуха с фини прахови частици, с екологични, които работят с алтернативни горива. Това предвижда проектът „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване замърсяването с фини прахови частици. Гражданите могат да кандидатстват за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови, на газ или пелети.

През първата фаза на проекта ще се направи подробно проучване на отоплението на домакинствата, като източник на замърсяване на въздуха, и ще бъдат определени районите, в които подмяната на горивната база ще има най-голям ефект върху качеството на въздуха. Ще бъдат доставени и монтирани две стационарни станции за непрекъснат контрол на замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Данните от новите два пункта за мониторинг ще бъдат достъпни в реално време за гражданите на Бургас, като те също ще се визуализират на интернет страницата на общината. В допълнение – данните ще бъдат използвани и за разработване на система за ранно предупреждение за очаквано замърсяване – въз основа на математическо моделиране, какво качество на въздуха се очаква в рамките на следващите 2-3 дни.

Във втората фаза на проекта пилотно ще бъдат включени 80 домакинства към алтернативни форми на отопление – използване на пелети или природен газ.

Последната трета фаза включва същинския преход към алтернативни форми на битово отопление за 1914 домакинства в Бургас, които предварително са заявили желание за участие в проекта.

Предоставянето на отоплителните уреди ще бъде абсолютно безвъзмездно за заявилите желание за участие домакинства.
За целта е подготвен формуляр „Заявление за намерение“, който може да бъде изтеглен от страницата на администрацията, както и ще бъде наличен в Центровете за административни услуги на Община Бургас. Всички собственици на жилища, които се отопляват с твърди горива – дърва или въглища, могат да попълнят формуляра и да заявят предпочитаната от тях алтернативна форма за отопление. Попълнените формуляри следва да се изпращат в срок до 05.06.2019 г. на електронен адрес: okolnasreda@burgas.bg или да се поставят в определените за това специални кутии във всяка териториална дирекция.

Източник: Greentech.bg