Новини

Официално откриване на конкурса ЕКООБЩИНА 2019 

19.03.2019,
Открива се четвъртото издание на конкурса „Устойчив град и общество”, ЕКООБЩИНА!

Инициативата има за цел да открои значението на прилагането на добри практики на местно ниво за едно устойчиво градско развитие. През 2019 г. Екообщина продължава да си сътрудничи с всички български общини, като едновременно с това предлага по-специално на общините с население под 10,000 жители да кандидатстват в конкурс за проектни предложения (ще бъдат подбрани десет проекта с награден фонд от 3000 лева за всеки поотделно) за осъществяването на проект в близост до обществото, за допълнително осигуряване на добавена стойност към съществуващ проект или за мобилизиране на други средства в рамките на устойчивото градско развитие. В зависимост от съответните области (енергийна ефективност, управление на обществените пространства и т.н.) партньорите на Екообщина ще предоставят своята експертиза и ще подпомогнат общините в техния проект, ако е необходимо.

Екообщина подкрепя преди всичко гражданското общество (неправителствени организации, сдружения и т.н.), като продължава да организира конкурса в категорията „Спорт и гражданско общество” и като открива нова категория „Образование и околна среда”, насърчавайки гражданското общество и училищата в тяхната дейност по повишаване информираността на младите по отношение на проблематиките на устойчивото развитие. В края на юни и началото на юли 2019 г. ще се организира лятно училище с подкрепата на Veolia и в сътрудничество с неправителствената организация „Ecosystem Europe”.

Посетете официалния сайт на Екообщина (на български) за повече информация за конкурса - https://ecoobchtina.bg/