Новини

И Община Банско се присъедини към семейството на ОМЕЕ ЕкоЕнергия

27.03.2019,
image/jpegС официално решение № 926 общинският съвет на община Банско взе решение за членство в ОМЕЕ ЕкоЕнергия през месец март. По време на XXI годишна конференция на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, която ще бъде проведена между 23 и 24 април в Габрово Община Банско ще бъде официално вписана в регистъра на общините на Мрежата.

През последните години община Банско ориентира своите усилия към устойчиво енергийно развитие. Община Банско е сред общините с най-висок дял на консумирана енергия от ВЕИ в страната – с повече от 60% дял на енергията в общото крайно потребление на енергия в общинските сгради. В град Банско е изградена отоплителна централа с 10 MW инсталирана мощност, работеща с дървесна биомаса, добита по устойчив метод. В средата на 2018 г. местната общинска администрация пое едноличното управление на топлоцентралата, което ще ? позволи да обнови дейността на инсталацията, да допринесе за изясняването на съществуващите пречки чрез задълбочено технико-икономическо проучване и да стимулира местното производство по нов устойчив начин.

Общинското ръководство поставя като приоритет прилагането на активни политики в сферата на устойчивото енергийно планиране и предприема по-сериозни намерения, като залага на по-високи и амбициозни цели за намаляване на емисиите от СО2, подобряване на ЕЕ и повишаване производството на енергия от ВИ с приетия през тази година общински енергиен план до 2025 г.

С тези си успешни дейности община Банско отдава своя изявен принос към устойчивото местно развитие и се превръща в модел за подражание не само сред своите жители, а и като пример за други активни общини.