Новини

ЕкоЕнергия отбеляза XXI-та си ежегодна конференция с множество гости и сесии

30.04.2019,
image/jpeg

Конференцията се състоя на 23 и 24 април 2019 г. в Библиотеката на Технически университет - Габрово. Събитието засегна теми като значението на енергийно планиране до 2030 г. и управлението на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници в новите условия на пакета „Чиста енергия за всички европейци“ в дългосрочен план до 2030 г., като беше подкрепено от Споразумението на кметовете и германската инициатива EUKI.

Конференцията беше открита от кмета на Габрово Таня Христова и съдържаше редица паралелни събития, дискусии и кръгли маси, чийто старт даде Първата национална среща на заинтересованите страни за зелени обществени поръчки. В срещата се включиха представители на община Габрово, експерти от Агенцията по обществени поръчки и неправителствения сектор. Следобедната сесия бе продължена от Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, който представи подробен анализ на основните моменти от отворения все още за обсъждане Интегриран план за енергия и климат на България до 2030 г., също така той разясни процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура“ по програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност на ФМ на ЕИК. Заедно с това той увери представителите на местните власти, че Министерството на енергетиката ще представи подробна информация за процедурата в края на май, когато се очаква да бъде подписано важно финално споразумение за старта на схемата. След него подробна презентация и отворена дискусия за схемата за задълженията за енергийна ефективност в новия период на планиране до 2030 г. представи Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР. На форума актуалните финансови инструменти и механизми бяха обсъдени с Камелия Георгиева, старши експерт в НДЕФ и Мартин Заимов, изпълнителен директор на Регионален фонд за градско развитие АД. Първият ден от конференцията завърши с провеждането на редовното Общо събрание на ЕкоЕнергия, в което беше обсъдено декларирането на обща позиция от гледна точка на местните власти за дългосрочната устойчивост на Интегрирания план за енергия и климат на България до 2030 г. от членовете на Мрежата, която предстои да бъде качена на сайта на ЕкоЕнергия.

Вторият ден на събитието бе посветен на проекта „Науката среща регионите“, по който през настоящата година Община Габрово е една от двете български организации, сред само 26 одобрени кандидати в ЕС, защитили събития пред Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. В партньорство с правителството на област Навара (Испания) конференцията дискутира устойчивите политики за енергийна ефективност и адаптация на климата, както и ползите от общинския енергиен мениджмънт. Бяха споделени успешни практики за намаляване на отпадъците и проведено специализирано посещение на обекти на реновираната общинска инфраструктура в Габрово – ОДЗ „Слънце“, 8-мо ОУ и регионалното депо за отпадъци.

В рамките на конференцията се проведоха обучение по общинско енергийно планиране и взаимодействие със заинтересованите лица и кръгла маса за зелени обществени поръчки с участие на заинтересовани граждани, общински експерти, представители на институции, български общини, експерти от специализирани учреждения, както и представители на ЦЕЕ ЕнЕфект.

В конференцията взеха участие още и чуждестранни гости от Австрийската енергийна агенция, Съвместния изследователски център на ЕК (JRC), Мрежата за научни изследвания и иновации на европейските региони (ERRIN Network), Служби „Жилищна политика и градско развитие“, Околна среда“ и „Предотвратяване на отпадъците“ на Правителството на Навара, Испания и др.


Становище на ЕнЕфект относно проекта за "Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България".

Презентациите от събитието можете да намерите на адрес: www.ecoenergy-bg.net