Новини

В Берковица са инвестирани 7,5 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“

23.04.2019,
В Берковица по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са инвестирани 7,5 млн. лв. в проекти, изпълнявани от общината, като за този програмен период тя разполага с удвоен ресурс. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при откриването на обновена жилищна сграда в града.

Сградата е с изпълнени енергийноефективни мерки по проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Извършени са ремонт и реконструкция на покрива, стените, стълбищните клетки и площадки, коридорите, асансьорите и е подобрен достъпът на хора с увреждания.

Проектът за над 3 млн. лв. обхваща общо 10 сгради. С изпълнението на енергийноефективните мерки в зданията се подобряват условията на живот за 120 домакинства, чиито разходи за енергия ще намалеят.
По думите на заместник-министър Николова инвестициите в обновяването на многофамилните жилищни сгради са едни от най-видимите за хората, защото с тях се намаляват разходите за енергия на семействата. Чрез тях се повишава грижата за околната среда чрез редуциране на вредните емисии, праховите частици и др.

 „С усилията на оперативната програма, със съвместната работа и с екипа на общината ще успеем да постигнем видим за Берковица резултат и промяна на нейния облик, защото наша цел е да подобряваме стандарта и качеството на живот в населените места, и чрез средствата, които влагаме, да търсим възможност за икономическо развитие“, допълни тя.

С обектите, избрани от ръководството за финансиране по програмата, ще се постигне цялостно обновяване на сградния фонд в централната градска част на Берковица. Предстои да бъдат обновени културният дом и сградата на пожарната.

Източник: МРРБ