Новини

НДЕФ разширява инициативата за пестене на енергия в училищата

15.11.2019,
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) с подкрепата на Федералното министерство на околната среда на Република Германия разширява инициативата за пестене на енергия в българските училища. На 13 и 14 ноември фондът организира работни срещи във Велико Търново и в София за споделяне на опита от работата по Европейската инициатива за климата (EUKI) за пестене на енергия. България участва в инициативата от 2015 г. заедно с още 7 европейски държави.

У нас заниманията се провеждат като форми на извънкласна дейност под ръководството на обучени учители. Целта е учениците не само да получат знания и опит по темата за климатичните промени и начините за пестене на енергия, но и реално да допринесат за реализирането на значими спестявания на енергия и съответен финансов ресурс за училищата.

В двете работни срещи участваха директори на над 30 училища и детски градини от общините София, Самоков, Велико Търново, Габрово, Полски Тръмбеш и Павел баня.  Активно участие взеха представители на Министерството на образованието и науката (МОН) и неговите регионални поделения, на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, на шестте общински администрации и на регионалните органи на Министерството на здравеопазването.

Ясно бяха очертани възможностите и необходимите стъпки за разширяване на инициативата, за начините за мотивиране на общините и училищата и за възможностите за взаимодействие между секторите „Околна среда“ и „Образование“ на национално ниво за изпълнение на политиките за климатичните промени.

Източник: МОСВ