Новини

СИЦ: Енергийният преход може да предложи алтернатива за рисковите работни места във въглищните региони

31.01.2020,
Нов доклад на Съвместния изследователски център (JRC) показва, че в повече от половината въглищни региони в ЕС преминаването към чиста енергия може да създаде повече работни места, отколкото в момента има в сектора. Докладът следва приемането на европейската "Зелена сделка" и обявяването на Механизма за справедлив преход на ЕС, който има за цел да подпомогне общностите, които са най-засегнати от прехода към неутралитет на климата до 2050 г., особено във въглищните региони на ЕС.

Разгръщането на технологиите за възобновяема енергия в регионите за въглища може да създаде до 315 000 работни места до 2030 г. и до 460 000 до 2050 г. Производството и използването на въглища намалява от десетилетия в ЕС. Като се има предвид амбицията на ЕС да трансформира енергийната си система и да стане въглеродна неутрална до 2050 г., темпът на трансформацията може само да се ускори. Това представлява уникално предизвикателство за традиционните райони за добив на ЕС, където около 200 000 души са заети в сектора на въглищата.

Максималният технически потенциал в тези региони само за вятърна енергия (821 GW) може да осигури почти пет пъти по-голям от инсталирания през 2017 г. капацитет на технологията в ЕС (около 169 GW). Инвестициите за чиста енергия във въглищни региони могат да се възползват от наличието на инфраструктура, земя, умения и индустриално наследство. Тези инвестиции трябва не само да се съсредоточат върху разгръщането на допълнителен капацитет за възобновяема енергия, но и да създадат възможности за заетост, за да се осигури справедлив преход за засегнатите региони и общности.

"Въглищните региони на ЕС трябва да играят активна роля в европейския енергиен преход. Повечето региони показват забележителен чист енергиен потенциал, който в много случаи може да ги премести от единичен към мулти-индустриален модел", казва Зой Капетаки, автор на доклада.

Източник: Publics.bg