Новини

Още девет сгради получиха сертификати ‘А’ от ЕнЕфект-Консулт

29.11.2006,

 През 2006 г. ръководството на Технополис – България АД възложи с договор на ЕнЕфект-Консулт ЕООД да извърши обследване за енергийна ефективност и сертифициране на девет сгради на хипермаркети от веригата Технополис в различни градове на страната. С помощта на съвременните технически средства, изисквани от Закона за енергийната ефективност, и специализирания софтуер за компютърно моделиране на сгради, с които разполагат, експертите на ЕнЕфект-Консулт обследваха детайлно сградите на Технополис в София (Младост и Люлин), Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Плевен, Сливен и Шумен. Резултатите от енергийното обследване показаха, че и деветте сгради отговарят на изискванията за получаване на сертификат ‘А’. Това им дава възможност от следващата година да се освободят от данък сгради за срока, определен в Закона за енергийната ефективност. 
ЕнЕфект-Консулт ЕООД е акредитиран от Агенцията по енергийна ефективност да извършва енергийни обследвания и сертифициране на сгради и е включен в Публичния регистър на фирмите по чл. 16, ал. 5 и чл. 18, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност.
Повече подробности за извършваните от дружеството обследвания и сертифициране на сгради можете да получите от Павел Манчев - Управител на ЕнЕфект-Консулт, pmanchev@eneffect.bg