Новини

30 % от домакинствата у нас не успяват да платят сметките си навреме

04.02.2020,
Фрагменти от предаване „Посоките на делника“, БНР, Радио Видин

България е на второ място в ЕС по невъзможност за плащане на комуналните услуги навреме /30% от домакинствата/. Това сочи ново годишно изследване на ЕС за доходите и условията на живот. Как бихме могли да се справим с този проблем?

Йордан Генов е директор в платформата "Моите пари" и дава своите съвети:
"Бюджета на едно домакинство има две страни. От едната страна са приходите, а от другата разходите...Освен основни разходи, едно домакинство има и избираеми разходи, и разходи за бъдещето... Когато не може да си плати навреме комуналните услуги, е редно да се лиши от някои от избираемите разходи... Алтернатива са и допълнителните приходи..."- коментира Йордан Генов.

В изследването на първо място е Гърция- над 1/3 от домакинствата й /36% не са способни да плащат навреме сметките си през последните 12 месеца. Доста след първите две са Хърватия и Румъния- съответно със 17,5% и 14%. За разлика от тях, малко домакинства не успяват да плащат своите комунални услуги навреме в Нидерландия, Чехия, Швеция и Австрия /всички около 2%/.
Сред домакинствата, сблъскващи се с трудности да плащат комуналните си услуги навреме, се открояват тези с деца, които все още са на грижите на родителите си.

Според проучване на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект" нашите сметки показват, че около половината от българското население всъщност са на границата на това да не успяват да покриват разходите си за нормално, комфортно, здравословно отопление.

"На първо място се нареждаме по двата водещи показателя за размер или обхват на хората, които не могат да отопляват и да охлаждат домовете си комфортно през зимата или през лятото. На второ място сме по забавяния на плащането на сметките към топлофикационните и електроразпределителните дружества"- смята д-р Драгомир Цанев директор на Центъра за енергийна ефективнос "ЕнЕфект".

Подобряването на условията на живот на хората и борбата с бедността и социалното неравенство е централна част в политиките на Европейския съюз. Независимо от това, все още има домакинства в ЕС, които имат трудности да свържат двата края. Почти 7% от домакинствата не са в състояние да плащат навреме комуналните си услуги /отопление, ток, газ, вода и т.н. поради финансови затруднения, показва новото изследване на Евростат. За да се справим с това, в България се залага на енергийната ефективност, защото е логично, че когато отоплението и разходването на вода е максимално пестеливо и ефективно, то и разходите спадат.

Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.