Новини

Информационен уебинар за финансиране на инвестиционни концепции за българските общини по Европейският механизъм за градско развитие

16.03.2020,
image/jpeg

Първият информационен уебинар, разясняващ механизма за финансиране на инвестиционни концепции за българските общини ще се проведе на 7-ми април. от 12:00 ч. и ще продължи около 2 часа. По време на уебинара ще бъдат очертани основните рамки на Европейският механизъм за градско развитие (European City Facility). Целта му е да предложи на общинските администрации ясна посока за разработването на инвестиционните концепции, чрез които да се изпълнят сигурно и успешно намеренията на общините да привлекат допълнителни финансови ресурси за реализирането на своите бъдещи проекти. Отчитайки новите задължения на общините да разработват нови планове за интегрирано развитие със срок на действие 7 години, изготвянето на подобни инвестиционни концепции има значителен капацитет да подобри ефективността при разработване и изпълнение на проектите. Наред с това ще въведе допълнително преструктуриране на цялостния процес на оценка и подбор на проектите в сферата на климата и енергията, като още в зароша им оцени тяхната икономическа ефективност. Това неминуемо ще подобри и качеството на новите планове за енергийна ефективност и възобновяеми източници, които са задължителни за изготвяне от общините.

Желаещите да се регистрират могат да го направят на следния линк: https://register.gotowebinar.com/register/9090419496425449485