Новини

Видеоконференция на министрите на енергетиката на ЕС: Влияние на пандемията COVID-19 върху енергийния сектор

28.04.2020,
image/jpeg

Xърватското председателство на ЕС организира на 28 април 2020 г. видеоконференция на министрите на енергетиката и комисаря по енергетиката г-жа Кадри Симсън с цел да обсъдят въздействието на пандемията COVID-19 върху енергийния сектор. Хърватският министър на околната среда и енергетиката г-н Томислав Чорич ръководи видеоконференцията.
Министрите стигнаха до разбирането, че енергийният сектор ще играе централна роля по време на икономическото възстановяване след кризата. Подчертано беше значението на европейската Зелена сделка и националните планове за климата и енергетиката (NECP). Отчетена бе необходимостта да се запази фокусът върху постигането на целите, въпреки очакваните трудности поради забавянето на икономиката.

Министрите подчертаха, че предложението на Комисията за „Вълна за обновяване“ (Renovation Wave) в сградния сектор може да бъде изключително силен двигател за възстановяване, особено за МСП, тъй като би създало нови местни работни места, като същевременно допринесе за значително намаляване на емисиите. За успешното прилагане на такава мярка обаче е важно да се гарантира наличието на адекватни финансови механизми. Подчертана бе ролята на електрификацията и подкрепатата за по-нататъшното развитие и изпълнение на проекти за вятърна и слънчева енергия в открито море. Беше предоставена и подкрепа за внедряването на иновативни технологии.

В края на срещата хърватското председателство обяви, че въз основа на дебата ще се подготви и изпрати общо послание на министрите на енергетиката на ЕС за мерките в отговор на кризата COVID-19 и икономическото възстановяване.