Новини

Шесто издание на конференцията BEHAVE 2020 - 21-23 октомври 2020 г.

16.04.2020,
Европейската енергийна мрежа (EnR), съвместно с Копенхагенски център за енергийна ефективност и UNEP DTU Partnership (част от Техническия университет на Дания) организират шестото издание на конференцията BEHAVE 2020. Фокусът на събитието тази година е върху прилагането на поведенческите разбирания в енергийната ефективност. Като важна конференция за националните енергийни агенции в Европа, BEHAVE предоставя уникален форум за политиците, академичните среди, индустрията и практиците да споделят идеи и опит в насърчаването на ефективни решения за подобряване на енергийната ефективност и смекчаване на влиянието върху климата.

Дата на провеждане: 21-23 октомври 2020 г.

Място: Копенхаген, Град на ООН

Фокусни области: Интегриране на поведенчески разбирания за по-бързо и по-широко подобряване на енергийната ефективност и климатична неутралност.

Източник: АУЕР