Новини

Призив към местните и регионалните власти: Помогнете ни да оформим бъдещето на движението на ЕС - Споразумението на кметовете!

12.06.2020,
2020 г. се откроява като особена година за Европа. Това наистина е ключов момент, понеже ЕС трябва да прецени дали сме на път да постигнем целта за намаляване с 20% на емисиите на парникови газове, определена за 2020 г. преди десетилетие. За да продължи напред, наскоро Европейската комисия прие Европейската зелена сделка, амбициозна пътна карта, която има за цел да увеличи общите ни цели за климата за 2030 г. и да проправи пътя към „неутрална за климата Европа“ до 2050 г.

Днес пандемията от COVID-19 засяга всички нас. Градовете и регионите са на първа линия в борбата срещу вируса и трябва да преосмислят своите икономики, инфраструктури и системи за реакция, като същевременно ускорят прехода към чиста енергия и климатична неутралност.

В този предизвикателен и променящ се контекст, Споразумението на кметовете - Европа трябва да покаже, че може да се развие до най-добрата подкрепа и да даде възможност на местните и регионалните власти, които са водещи при планирането на тяхното възстановяване.

Разработихме анкета (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoM-EuropeSurvey2020), за да съберем мненията на местните и регионалните власти за бъдещето на инициативата, независимо дали вече участват в Споразумението на кметовете - Европа или не. Попълването на тази анкета ще отнеме по-малко от 15 минути. Налична е на 23 езика.

Поредица от интервюта и/или работна група, съставена от местни и регионални представители, ще допълнят тази анкета, за да обсъдят практически предложения за бъдещето на инициативата.

Участвайте в анкетата! – Краен срок: 15 септември