Новини

Финансиране на енергийния преход: Комисията отпуска 14 милиарда евро за модернизиране на енергийните сектори в 10 държави-членки

09.07.2020,
Комисията прие на 9 юли правилата за функционирането на Фонда за модернизация, механизъм за финансиране на солидарност на ЕС за подпомагане на 10 държави-членки на ЕС в техния преход към неутралност на климата, като спомага за модернизирането на техните енергийни системи и подобряване на енергийната ефективност. Държавите-членки, които ще се възползват от Фонда за модернизация са България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Създаден съгласно ревизираната директива на ЕС за система за търговия с емисии, Фондът за модернизация ще отпусне около 14 милиарда евро от търга на квоти от системата за търговия с емисии на ЕС за периода 2021-2030 г. в зависимост от цената на въглерода. Всяка държава-членка бенефициер има собствен дял от квоти, които да бъдат използвани по фонд за модернизация, както е определено от ревизираната директива на ЕС за система за търговия с емисии.

Фондът за модернизация ще подкрепя нисковъглеродните инвестиции в производство и използване на енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, съхранение на енергия, модернизация на енергийни мрежи, включително централно отопление, тръбопроводи и мрежи, и справедлив преход в регионите, зависими от въглерод, като подкрепя преназначаването, преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците, образованието, инициативите за търсене на работа и стартирането. Всяка държава-членка бенефициер може да определи своя собствена инвестиционна стратегия в тези области.

Като един от основните инструменти за финансиране на Европейския инвестиционен план за зелено предлагане, допринасящ за целите на Европейската Зелена сделка, той ще повиши енергийната сигурност в държавите-бенефициери, като подкрепя засилените взаимовръзки и преобразуването на енергийните мрежи, ще подобри финансирането на възобновяема енергия източници и спомагат за икономиката и енергийния сектор на държавите-бенефициери по-зелени и чисти, осигурявайки тласък на екологичното възстановяване.

Фондът за модернизация ще започне да функционира през януари 2021 г. под отговорността на държавите-членки бенефициери, които ще работят в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската комисия и Инвестиционния комитет, създадени за целите на Фонда за модернизация.

Източник: ec.europa.eu