Новини

ЕнЕфект се присъедини към кампанията 'Устойчива енергия за Европа 2005-2008'

26.09.2006,
Кампанията “Устойчива енергия за Европа” 2005-2008 представлява инициатива на Европейската комисия в рамките на Програмата “Интелигентна енергия- Европа” (2003-2006), поставяща си за цел повишаване на общественото съзнание, наред с насърчаване на производството и използването на енергия от устойчиви източници сред граждани и организации, частни компании, публични институции и органи на властта, професионални организации и енергийни агенции, браншови асоциации и НПО в цяла Европа.

Приносът на ЕнЕфект е в частта за устойчивата енергия в сградите чрез изпълнението на проекта “Изграждане на знания и умения на местно ниво за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради”, което започна през юни 2006 г. Проектът е насочен предимно към проектирането и строителството на нови енергоефективни сгради и към обновяването на съществуващи сгради с цел да се повиши тяхната енергийна ефективност.