Новини

ЕП подкрепя обновяването на сгради и интегрирането на покривни соларни системи

28.09.2020,
image/jpeg

Докладът, изготвен от членове на парламентарната комисия по промишленост, изследвания и енергетика, има за цел да помогне за постигането на климатично неутрален сграден фонд до 2050 г. Призивът за обновяване на сгради и разширяване използването на соларни системи на покривите на сградите  подкрепя инициативата "Вълна за обновяване", която Европейската комисия трябва да представи на 14-и октомври. Сградите консумират 40% от цялата енергия в ЕС и представляват 36% от емисиите на CO2, което ги прави най-големият единичен потребител на енергия и сектор със значителен потенциал за намаляване на енергийното търсене, пишат от Clim Action Network (CAN) Europe.

В момента около 75% от сградния фонд на ЕС е енергийно неефективен, но почти 80% от днешните сгради ще продължат да се използват през 2050 г., според Европейската комисия. CAN Europe призова комисията да затегне регулаторната рамка и да въведе минимални стандарти за енергийни характеристики, насочени към сградите с най-лоши показатели, като същевременно предостави финансова и техническа подкрепа за преодоляване на бариерите пред изпълнението. Обновяването на сгради също може да помогне за рестартиране на икономиката след кризата с COVID-19, отбелязват от CAN Europe. Докладът също така подкрепя стартирането на европейска програма за соларни покривни системи, която има за цел да  използва потенциала на покривните конструкции в ЕС.

SolarPower Europe заяви, че по този начин може да се произвежда 680 TWh енергия годишно. Програмата също така се стреми да насърчи използването на интегрирани в сградата фотоволтаици (BIPV) и разпределено съхранение. Инсталирането на слънчеви съоръжения върху наличното пространство на покрива може да спести до седем милиона тона CO2 всяка година и да създаде работни места и растеж в съответствие с европейската зелена сделка, според SolarPower Europe.

Източник: Publics