Новини

nZEB Roadshow: местни събития за развитие на професионалните умения за строителство на нулево-енергийни сгради

19.10.2020,
Основната цел на проекта nZEB Roadshow е да стимулира търсенето на квалифицирани строителни работници и специалисти за строителство на почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС). Проектът залага на изцяло нов подход за популяризиране на обученията, свързани с ПНЕС, като разчита не само на предлагането на качествени образователни и обучителни услуги, но и на засилване на самото пазарно търсене на сгради с оптимални енергийни характеристики. За да се осъществи това, темата за ПНЕС – както при строителство на нови сгради, така и при сградни обновявания – ще бъде поставена във фокуса на общественото внимание чрез мащабни местни събития с цел значително увеличаване на обществения интерес и подобряване разбирането на ползите от енергийната ефективност от граждани и инвеститори.

В изпълнение на своята мисия, проектът nZEB Roadshow ще организира информационни кампании в 5 европейски държави, свързани провеждането на в т.нар. Дни на почти нулево-енергийните сгради, организирани в 3 до 5 избрани града във всяка участваща държава - България, Гърция, Италия, Румъния и Хърватия. Дните на почти нулево-енергийните сгради ще включват разнообразни събития с потенциал да привлекат интереса както на строителните специалисти, така и на гражданите: представяне на мобилни демонстрационни макети и иновативни технологии, строителство и монтаж на сградни компоненти в реално време, обучителни курсове за проектанти и строителни работници, демонстрации на приложения за виртуална и добавена реалност, обучения на място при общински проекти за обновяване, организиране на центрове за кариерна ориентация с фокус върху местните МСП, информационни сесии и безплатни консултации за граждани, демонстрации на иновативни продукти в строителни хипермаркети, игри за малки и големи. Заедно с това се предвиждат конференции, семинари и обучителни събития, предназначени за представители на местните и национални власти и гражданското общество, посветени на политиките и финансовите схеми, насърчаващи интеграцията на изисквания за квалифицирана работна ръка в обществените поръчки.

Проектът nZEB Roadshow се изпълнява съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 892378 по програма Хоризонт 2020 на ЕС, като координатор е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект. Повече информация можете да намерите на дрес www.nzebroadshow.eu, както и на страниците на проекта във Фейсбук и Туитър.