Новини

Обновяването на сградите – ключът в ръцете на местните власти за излизане от кризата

13.11.2020,

„Местните власти са дългосрочен партньор, който ще продължи да играе ключова роля за реализирането на енергийната ефективност. Дълбокото обновяване на сградите е най-устойчивият инструмент за борба с енергийната бедност и замърсяването на въздуха, както и един от най-добрите начини за излизане от икономическата криза.“- едно от ключовите послания на кмета на Габрово – Таня Христова, по време на откриването на XXII ежегодна конференция на ЕкоЕнергия.

Това издание бе под надслов „Зелената сделка и Обновителната вълна: политики, финансови механизми и техническа помощ за местните власти“с подкрепата на проект „Нашите сгради“ (“Our Buildings”) на Европейската климатична инициатива (EUKI),като се проведе присъствено и онлайн, като семинар, в който се включиха над 90 представители на централни и местни органи на властта, както и браншови организации, професионални асоциации, НПО и енергийни агенции.

Във връзка с анонсирания План за възстановяване и устойчивост на България, г-жа Христова подчерта възможностите, произтичащи от сериозния финансов ресурс за обновяване на всички категории сгради, като припомни, че това е неразривно свързано с изграждане на висок капацитет на всички нива на участие в реализиране на проектите, като са необходими и добри комуникационни стратегии.

Според зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков „обновителната вълна“  е добра новина за всички български граждани, че мерките за интервенция в многофамилните жилищни сгради продължават с високи темпове, но не само за тях, а и за еднофамилните сгради. „Отваряме вратата широко и за бизнеса, който да може да привлича допълнително финансиране. Даваме шанс на кметовете да осъществяват мерки върху публичните сгради, така че да стават все по-приветливи.“, допълни зам.-министърът.

В презентацията си изп. директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева обърна внимание на значението на публично-частните партньорства при изпълнение на проекти в строителния сектор, като също призова към по-ефективна междуинституционална координация и комуникация. Сходно послание чухме и от изпълнителния директор на АУЕР - Ивайло Алексиев, който също подчерта необходимостта от изграждане на местен професионален капацитет, позовавайки се отново на специален компонент за техническа подкрепа към предвидения нов Декарбонизационен фонд. 

Втората сесия на конференцията продължи с още за различните акценти и аспекти от обновителната вълна бяха фокус на презентацията и на Сибил Щойвер от Европейски институт за сградните характеристики, като думата имаха и инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ. Сесията бе част от новостартиралия международен проект SMAFIN (Supporting smart financing implementation for energy efficient Balkan Buildings), който е насочен към обновяването на сградния сектор и изграждане на публично-частни партньорства посредством прилагането на иновативни финансови схеми. С повече любопитна информация за възможности за финансиране се включи Марко Марков, от ФЕЕВИ, както и Ивайло Цеков от НДЕФ, който представи проект „Тройно А“, който предвижда иновативен модел за оценка на проекти за енергийна ефективност, която да гарантира достъп до финансов ресурс.

Сутрешната сесия на втория ден от конференцията бе посветена на обсъждане на сградния фонд в дневен ред 2030, енергийната бедност, както и програмите за подобряване чистотата на въздуха и ролята на отоплението. Участници в тази сесия бяха Ася Добруджалиева, Коалиция Достоен дом, Петър Кисьов от Енергийна агенция – Пловдив, Драгомир Цанев, ЕнЕфект и Генади Кондарев от За Земята, като бяха представени и възможностите за директна работа с уязвимите домакинства по новите проекти на ЕкоЕнергия „Energy Measures“ и „ComAct”.

Богатата програма не приключи до тук. В рамките на конференцията, на 13-ти ноември се проведе и информационен семинар „Общински енергиен мениджмънт: ползи, добри практики и възможности за внедряване в българските общини“ заедно с партньорите от Националния Доверителен Екофонд съвместно с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. По време на него бяха обявени възможностите и критериите за внедряване на системи за енергиен мениджмънт в български общини с подкрепата на проект MEMS, по линия на Европейската климатична инициатива (EUKI). Експерти от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, както и колеги и партньори от Националния Доверителен Екофонд представиха добри практики в областта на общинския енергиен мениджмънт и ролята му при привличане на финансиране от публични и частни източници, както и новата общинска енергийна информационна система, достъпна онлайн за представителите на българските общини, участващи в проекта. 

Всички презентации от провелата се конференция може да намерите ТУК.