Новини

Втори информационен семинар: "Общински енергиен мениджмънт - ползи, добри практики и възможности за внедряване в българските общини."

25.11.2020,

В рамките на проект MEMS (Municipal energy management systems supporting sustainable financing of local climate actions) бе организиран втори информационен семинар – „Общински енергиен мениджмънт – добри практики и роля при привличане на финансиране“. Събитието се проведе на 25 ноември 2020г., като основен акцент бе анонсирането на възможностите и критериите за внедряване на системи за енергиен мениджмънт в български общини с подкрепата на MEMS, изпълняван от ЕнЕфект и Националния доверителен екофонд, с подкрепата на Европейската климатична инициатива (EUKI). Както и в изданието по време на конференцията на ЕкоЕнергия, бяха представени добрите практики в областта на общинския енергиен мениджмънт и ролята му при привличане на финансиране от публични и частни източници, както и новата общинска енергийна информационна система, достъпна онлайн за представителите на българските общини, участващи в проекта. На информационния семинар участие взеха 43 представители от общински администрации. На него също така бе анонсирана публикацията на Ръководство за създаване и внедряване на система за управление на енергията в общини, което е достъпно тук.

Изнесените презентации можете да откриете тук.