Новини

Покана за участие в процедура за конкурентен подбор на три пилотни общини за внедряване на система за енергиен мениджмънт

15.12.2020,

Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия, Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) отправят покана за набиране на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор на три пилотни общини за внедряване на система за енергиен мениджмънт.

Допустими кандидати до процедурата за конкурентен подбор на три пилотни общини за внедряване на Система за енергиен мениджмънт в обекти общинска собственост са следните категории  общини на Р. България:
 
Малка община с население до 15 000 жители;

Средна община с население между 15 000 и 100 000 жители;

Голяма община с население над 100 000 жители.

Повече информация и всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздел „Документи“, към проекта.

Набирането на заявления за участие в процедура за конкурентен подбор започва от 15.12.2020 г. и е с краен срок на приемане на документи 22.01.2021 г.