Новини

25.03.2021,

Нов етап за набиране на кандидатури по проект European City Facility

След проведения на края на месец февруари уебинар, посветен на финансови механизми за енергийно ефективно сградно обновяване, на 25 март 2021 г. бе организиран информационен семинар, в който беше предоставена пълна информация за още един актуален инструмент в помощ на местните власти – европейската инициатива „EU CITY FACILITY“ за финансиране на инвестиционни концепции. В уебинара взеха участие 30 участника, представители на местната власт, общински администрации, консултантски фирми и общински мрежи.

Инициативата „EU CITY FACILITY“ се ръководи от водещи общински мрежи и организации в сферата на устойчивата енергия – Energy Cities, Climate Alliance, FEDARENE, Enviros и Adelphi – създадена „от градовете за градовете“: всички процедури са направени по начин, който да разшири обхвата и улесни участието дори и на общини с по-малък опит и възможности. Инициативата е свързана с разработването на инвестиционни концепции в помощ на енергийния преход в общините, за които те могат да получат безвъзмездно финансиране до 60 000 евро. Целта на този уебинар бе да представи основни аспекти от процедурата за кандидатстване, разработването на инвестиционните концепции, критериите за подбор, както и информация за съществуващите механизми за ефективна подкрепа за местните власти в процеса. Участниците се запознаха и с опита на община Добрич - победители в предишната покана.

Текущият етап за набиране на кандидатури, който започна на 29 март и е със срок до 31 май 2021 г., позволява на общини, групи от общини, както и формални или неформални сдружения на местни власти с един водещ кандидат да участват. За общините, които ще се включат в инициативата, ще бъде осигурена допълнителна подкрепа от националния консултант за България – Десислава Камбурова, както и от националната поддържаща мрежа - ЕкоЕнергия. Целта е енергийните планове и програми на общините да бъдат обогатени със сериозен и задълбочен финансов анализ, предлагащ конкретни проекти за изпълнение в дългосрочен план, което от своя страна ще осигури допълнителни възможности за привличане на външно финансиране за реализацията на проектите. Финансирането, както знаем, е от ключово значение за правилното и разумно управление на общинската хазна и определя доколко устойчиво се изпълняват плановете им за устойчива енергия, и доколко ефективни ще бъдат приложените мерки от Imageнаправените инвестиции.

Целият запис на уебинара и презентация са достъпни на сайта на ЕкоЕнергия: http://www.ecoenergy-bg.net/, както и на канала на ЕнЕфект в Youtube.

За допълнителна информация за процеса на кандидатстване, можете да посетите страницата на EU City Facility - https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html.