Новини

11.03.2021,

Стартира процедурата за геотермална енергия по Норвежката програма

Министерството на енергетиката обявява покана за набиране на проектни предложения по процедурата "Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост", финансирана по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Процедурата е на обща стойност 3.4 млн. евро. По нея могат да кандидатстват общински администрации и държавни институции. Всеки от проектите може да бъде финансиран със сума между 200 хил. и 400 хил. евро, като безвъзмездната помощ покрива изцяло стойността на проекта.

Срокът за кандидатстване по процедурата е 10 септември 2021 г., а пълните условия по нея могат да бъдат намерени в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) – тук.

Документи за кандидатстване и информация:

Насоки за кандидатстване

Въпроси и отговори


Източник: Министерство на енергетиката