Новини

12.05.2021,

ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България

Като част от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, Европейската комисия организира серия от „Форуми за инвестиране в устойчива енергия“, за да повиши информираността на публични и частни заинтересовани страни и да стимулира сътрудничеството между тях за разработване на мащабни инвестиционни програми и схеми за финансиране на проекти за енергийна ефективност. В периода 2016—2019 г. форумите за инвестиции в устойчива енергия включиха над 30 събития в 15 държави; от началото на 2021 г. подобни събития се организират в рамките на серия от проекти по програма Хоризонт 2020 на ЕС.  Събитията, проведени в София на 28 юни 2018 г. и на 11 юни 2019 г., събраха над 150 участници, работещи по финансирането на енергийната ефективност – представители на финансовия сектор, националното правителство и местните власти, собственици на проекти, участници във веригата за доставки, местни и регионални енергийни агенции и консултанти.

Най-новата инициатива в тази сфера, по която ЕнЕфект и ОМЕЕ ЕкоЕнергия ще сътрудничат, е BeSMART, по програма „Хоризонт 2020“, която заедно с проекта SMAFIN, цели да се надгради постигнатото от тези форуми, поставяйки началото на постоянна платформа за участие на заинтересованите страни в разработването, изпълнението и мониторинга на програми и инструменти за финансиране на енергийна ефективност и ВЕИ във всички икономически сектори, със специален фокус върху сградното обновяване. 

В тази връзка, на 19 май 2021 г. ще се проведе национална кръгла маса „Климат и енергия: политики и финансови механизми за устойчиво възстановяване в новия планов период“, която да обедини ключови представители на всички заинтересовани страни с отношение към темата.

За тази цел ще бъде използван капацитетът на участващите партньори от българска страна – Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камара на строителите в Бъгария, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианц за енергийна ефективност, Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници, Столична община и Община Габрово.

Водещи теми:

-    Климат и енергия: национални стратегически документи

-    Инструменти в подкрепа на енергийната ефективност в Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на регионите“

-    Енергиен мениджмънт и сертификационни системи 

Събитието ще се проведе на 19 май 2021 г. от 10:30 ч., в комбиниран присъствен и онлайн формат. Можете да се регистрирате за онлайн излъчването на форума тук: https://forms.gle/VhF4sQXqbUW1zyUR6
 

Програмата можете да видите тук.