Новини

20.05.2021,

Необходими са незабавни реформи в политиките за енергийна ефективност, но те трябва да останат водещ национален приоритет

Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ представи препоръки за подобряване на мерките за енергийна ефективност в Плана за възстановяване и устойчивост

30 делегати и над 120 участници в онлайн формата на форум „Инвестиции в устойчива енергия“, който се проведе на 19-и май 2021 г. в София, се обединиха около тезата, че енергийната ефективност продължава да бъде водещ политически приоритет в България и Европа, но качеството на програмите за подпомагане и на самите инвестиционни проекти трябва значително да се подобри, за да запази и увеличи общественото доверие и подкрепа. България има уникална възможност да направи тази промяна възможност чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), но за тази цел той трябва да следва друга логика, подчинена на разширяване на обхвата и дълбочината на енергийното обновяване и гарантиране на качеството. За да се случи това обаче е необходим активен и принос от страна на собствениците – както чрез финансово самоучастие с подкрепата на подходящи финансови механизми, така и чрез осигуряване професионално управление на проектите и мониторинг на постигнатите резултати. 

В рамките на форума представители на АУЕР и МРРБ разясниха както основните елементи от ПВУ, така и компонентите на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., свързани с ефективното използване на енергията. Беше застъпена и гледната точка на финансиращите институции, според които бъдещите програми трябва да служат предимно за улесняване на структурирането на проекти и намаляване на финансовия риск, като 100-процентовото безвъзмездно финансиране следва да бъде използвано само в изолирани случаи. Тази теза бе подкрепена и от представители на неправителствени организации и браншови камари, които заедно с това идентифицираха повишаването на професионалния капацитет и обществената информираност за ползите от енергийната ефективност като водещи компоненти за реформирането на националните политики в областта. Особено внимание бе обърнато на ролята на местните власти за изпълнението на програмите, като бе изтъкната необходимостта от директна техническа и комуникационна подкрепа за улесняване както на техните собствени проекти, така и на работата с граждани и инвеститори. 

Във втората част от събитието, в три паралелни сесии бяха обсъдени специфични теми като качеството на енергийните обследвания и сертификати, ролята на зелените обществени поръчки и конкретните препоръки за изменения в ПВУ, предложени в декларация от 11 неправителствени организации с водещото участие на ЕнЕфект. Изводите от трите сесии бяха обсъдени в панелна дискусия с представители на Хабитат България, БСК, КСБ, НДЕФ и АУЕР, като основните послания бяха насочени към необходимостта от по-активна работа на неправителствения сектор и професионалните асоциации с водещите политически фигури и медии, както и към засилване на дейностите за повишаване на ангажираността на крайните потребители.

Събитието бе организирано в рамките на проект SMAFIN по програма „Хоризонт 2020“, като с негова и на паралелния проект BeSMART помощ в следващите 3 години в различни градове в Бълагрия ще бъдат организирани 12 кръгли маси на тема „Инвестиции в устойчива енергия“. Целта на проектите е да създадат постоянна платформа за участие на заинтересованите страни в разработването, изпълнението и мониторинга на програми и инструменти за финансиране на енергийна ефективност и ВЕИ във всички икономически сектори, със специален фокус върху сградното обновяване.

Програма на форума

Изнесените презентации можете да видите тук.