Новини

21.05.2021,

Първи уебинар и среща със заинтересованите страни по проект EN-Track

На 20 май се проведе първият уебинар по проекта EN-TRACK по програма „Хоризонт 2020“, който се стреми към създаването на общоевропейска база данни за състоянието на сградния фонд. В това първо представяне, координаторът на проекта Стоян Данов, от екипа на CIMNE BEE Group – Международният център за числени методи в инжeнерството – очерта основните дейности и цели на проекта. Участие в семинара взе и Стивън Фоукс - международно признат експерт по енергийна ефективност, и автор на инструментът за застрахователи, разработен за Групата на финансови институции за енергийна ефективност (EEFIG), понастоящем и старши съветник към Investor Confidence Project. Той обсъди необходимите параметри за разширяване на базата данни в разработването на платформата на EN-TRACK, като сподели опит от работата си с EFFIG от 2016 насам и актуалното развитие в европейската управленска структура на групата. 

Седмица по-късно, на 27 май, в град Габрово се проведе и първа среща със заинтересовани страни по проекта с цел обсъждане на функционалностите, които биха били от полза както на публичните власти, така и на собствениците на жилищни сгради. Експерти от общинската администрация определиха като такива лесното идентифициране на подходящи финансови инструменти за финансиране на проекти за ЕЕ в общинския сграден фонд, както и възможността за съпоставяне на сградните характеристики с други общини в България, и за мониторинг и верификация на мерките за енергийна ефективност. Това бе изтъкнато като водещ критерий и според собствениците на апартаменти в жилищни сгради, които споделиха, че без енергиен одит е трудно събирането на данни за общото потребление на дадена сграда.

Проектът EN-TRACK се изпълнява съгласно споразумение за безвъзмездна помощ по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. В него участват 7 организации от 5 държави – Испания, България, Италия, Дания и Обединеното кралство.

Можете да гледате запис от уебинара тук

Можете да се присъедините, като попълните кратък формуляр на уебсайта на проекта тук. 

За повече информация - посетете en-track.eu.

Предстоящо:

  • Международен виртуален семинар за замърсяването на въздуха и здравето в Югоизточна Европа -  Събитието ще се проведе на 8-9 юни, 2021 г., от 14:00 – 17:00 ч. За регистрация – тук.
  • Международен виртуален семинар за замърсяването на въздуха и здравето в Югоизточна Европа -  организиран съвместно с Медицинския университет в Пловдив, екологични и здравни институции от Сърбия, както и Институтът за здравни ефекти (HEI), Международната общност на екологичните епидемиолози и Европейското респираторно общество. Събитието ще се проведе на 8-9 юни, 2021 г., от 14:00 – 17:00 ч. За регистрация – тук.
  • Инвестиционен форум на Споразумението на кметовете – Пазарът за финансиране на енергийна ефективност – конференцията включва пленарна сесия с представители на високо ниво от Споразумението, инвеститори, както и от ЕК и ще се проведе на 15-16 юни, 2021 г.  Тази година конференцията обединява 44 проекта, разделени на 5 тематични потока – планове за устойчивост и стратегии за енергийния преход, финансиране на проекти за енергийна ефективност в публичния сектор, стимулиране на инвестиции в обновяване на жилищни сгради, иновативни решения за финансиране, обществени инвестиции в иновации за адаптиране към измененията на климата. Ще се проведат и 8 дискусионни форуми. Програмата може да бъде открита тук. За регистрация – тук.
  • Финална конференция по проект “Мост между действията за климата на европейско и на местно ново” (BEACON) – проект на Европейска климатична инициатива, който обединява местни власти и училища от 7 европейски държави. Събитието ще се проведе онлайн, на 16 и 17 юни, 2021 г. Конференцията ще бъде фокусирана върху работата и постиженията на училищата и общинските администрации от последните 3 години. Повече информация ще бъде публикувана тук, както и на страниците на ЕкоЕнергия и НДЕФ.