Новини

27.01.2022,

Ролята на местните енергийни общности в енергийния преход

Енергийните общности, както по отношение на енергийната ефективност, така и по отношение на производството на енергия от възобновяеми източници, се считат за един от ключовите елементи в подкрепа на пътя към декарбонизирана икономика на ЕС.


Стартиралият през 2021 г. проект на Европейската климатична инициатива EUKI – CONGREGATE, съчетава две от ключовите области на енергийния преход: обновяването на многофамилни жилищни сгради и създаването на енергийни общности с активното участие на общините. По-конкретно, втората ос на проекта насърчава създаването на публично-частни кооперативи за възобновяема енергия в България, Гърция и Чехия. За тази цел в рамките на проекта са предвидени по три технико-икономически и предпроектни проучвания във всяка страна и участващите общини. 

В този контекст на 2 февруари 2022 г., от 11:00 до 13:00 ч. ще се проведе информационен онлайн семинар на тема „Енергийният преход: Ролята на местните енергийни общности и модели на местна енергийна собственост.“

За участие са поканени общини от Белгия, Испания и Португалия, които имат опит със създаването на енергийни общности в сътрудничество с частни граждански организации. Участниците ще имат възможност да научат повече за техния опит, както и да получат отговор на следните въпроси: 

Какви са движещите сили за създаване на ВЕИ общности?

Какви ключови действия и препоръки следва да се предложат за насърчаване на сътрудничеството между публични и частни организации? 

Кои са успешните бизнес модели за ускоряване на създаването на ВЕИ общности?

Какво е необходимо по отношение на развитието на капацитета на местно ниво?

Партньори в CONGREGATE са INZEB (Гърция), SEVEn (Чехия), ProNZEB (Румъния), Факултетът по строителство от Загребския университет (Хърватия), като от България това са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Центърът за изследване на демокрацията.

Работният език на семинара ще бъде английски.

Можете да се регистрирате тук.

Можете да се запознаете с публикуваните: 

Общ доклад за България, Чехия и Гърция – „Решения за енергийни кооперативи“.

Модели за енергийни кооперативи за възобновяема енергия с публично-частно партньорство с участие на общини