Новини

24.02.2022, Самоков, България,

Форум „Инвестиции в устойчива енергия“

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Националният доверителен екофонд и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия организират национална конференция „Управление на енергията в общините и инвестиции в устойчива енергия“, която ще се проведе на 16 и 17 март 2022 г. в хотел „Самоков“, Боровец и онлайн в платформата Zoom.
 

С оглед на предвидените реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост и очакваните нови оперативни програми, все по-рядко ще можем да разчитаме на безвъзмездна публична помощ, докато в същото време административните, правните, техническите и финансови пречки пред изпълнението на  пазарно финансирани проекти в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ остават. Междувременно енергийната криза доведе до нарастване на интереса към инвестициите в тези сфери, като същевременно още по-ясно подчерта затрудненията на енергийно уязвимите предприятия, общини и домакинства. С оглед и на очакваното въвеждане на съфинансиране в програмите за сградно обновяване и тяхното успешно осъществяване, утвърждаването на дефиниция за енергийна бедност изглежда все по- важно.

В този контекст, основните теми на националната кръгла маса са налагането на новаторски финансови инструменти и управлението на енергия в общините като инструмент за привличане на частни инвестиции за финансиране на проекти за енергийна ефективност. Макар и на пръв поглед различни, тези два аспекта на енергийната трансформация са дълбоко свързани, тъй като проследяването и доказването на резултатите от проектите е решаващо за интереса и оценката на риска от страна на финансиращите институции. С тази цел ще бъдат представени нови подходи и съществуващи добри практики, които да ускорят тази симбиоза и улеснят привличането на частен капитал в проектите за устойчива енергия. 

В рамките на събитието представители на националните и местните власти, финансови институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации ще могат да вземат участие в две допълващи се паралелни сесии, чиято цел е да се анализира ефективността на общинските системи за енергиен мениджмънт и ролята им в привличането на финансиране, инструментите за осигуряване на надеждна гаранция за качеството на проектите за енергийна ефективност и ВЕИ, предизвикателствата и решенията за създаването на енергийни кооперативи у нас, както и политиките и мерки за справяне с енергийната бедност.

Това е четвъртата от общо 12 национални кръгли маси за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност, които се организират в България с помощта на проектите SMAFIN и BeSMART, финансирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Резултатите от първите три можете да намерите на www.besmartproject.net. 

С цел набелязване на следващи дейности и мерки за подпомагане на енергийния преход на местно равнище въз основа на изводите от кръглата маса, на 17 март от 13:30 ч., ще се проведе и Общо събрание на Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. 

Можете да се регистрирате за онлайн излъчването на форума тук: https://forms.gle/rSHFTegdpeUEyJW4A 

С програмата на форума можете да се запознаете тук.