Новини

ЕнЕфект обучава специалисти от общините по енергийно планиране

03.07.2007,
В рамките на проекта “Знания и умения за енергийната ефективност в сградите”, който се изпълнява от ЕнЕфект с подкрепата на Глобалния екологичен фонд и Програмата на ООН за развитие, се предвижда обучение по общинско енергийно планиране за специалисти от общините. Първата сесия на учебния курс се проведе през юни последователно в София и Добрич, като участващите общини бяха разпределени на географски принцип.

Юнската сесия включваше две основни теми: въведение в енергийното планиране и подготовка за съставяне на общинска енергийна програма. Лекторите от ЕнЕфект подробно запознаха участниците с процеса на общинското енергийно планиране и с практическите умения, необходими за съставянето на общинска енергийна програма, като наблегнаха на обвързването й с плановете за развитие и с други стратегически документи на общината. Представени бяха примерна структура и съдържание на ОЕП, както и етапите на разработване и изпълнение на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Направена бе съпоставка на процеса на повишаване на енергийната ефективност с процеса на общинското енергийно планиране.

В специална лекция бяха разгледани възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност от европейските структурни фондове.

Представителите на общините се запознаха със структурата и софтуера на информационната система на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и използването й за целите на общинското енергийно планиране.

В колективни и индивидуални семинарни занятия участниците в курса започнаха да разработването на примерни общински енергийни програми. Работата им бе обстойно анализирана и оценена от лекторите от ЕнЕфект. Те ще прегледат и домашните разработки, възложени на всички колективи, преди началото на втората сесия на учебния курс, която се планира за септември 2007 г.