Новини

Тринадесета годишна среща на Енержи-Сите, 9-11 април 2008 г., Корк, Ирландия

25.03.2008,
Тринадесетата годишна среща на Европейската мрежа Енержи-Сите ще се проведе от 9 до 11 април 2008 г. в Корк, Ирландия.

Темата на срещата е "Към устойчиво енергийно бъдеще на Европа... Местните власти са готови да действат!"

Използвайте тази възможност да се срещнете и да обмените опит с местните власти от цяла Европа!

Повече информация за срещата, дневния ред и условията за участие можете намерите на интернет-страницата на Енержи-Сите.