Новини

Курс по общинско енергийно планиране в рамките на проекта "Енергийна ефективност в сградите" - март, 2008 г.

31.03.2008,
На 27 и 28 март 2008 г. в София се проведе поредният курс по Общинско енергийно планиране, който се осъществява в рамките на международния проект "Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България", финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие.
 
В сесията участваха 44 представители на деветнадесет общини.

Основната цел на курса е въвеждане в основите на общинското енергийно планиране, за да могат общинските специалисти да организират и да участват в провеждането на ефективна енергийна политика на общинско равнище, както и да идентифицират проекти за енергийна ефективност, които да се финансират по линия на Оперативната програма "Регионално развитие" и европейски програми и фондове. По време на обучението общинските специалисти придобиха специфични знания и умения:
  •  да прилагат принципите, върху които се изгражда общинската енергийна политика, и да участват активно в провеждането й и в частност в разработването и осъществяването на програмите и плановете за енергийна ефективност;

  • да анализират специфичните условия и потенциала в своите общини за повишаване на енергийната ефективност и да идентифицират и формулират приоритетите на общината за повишаване на енергийната ефективност;

  • да осъществяват ефективно управление на енергопотреблението в общината в координация с всички участници в този процес.
 
В обучението участваха технически специалисти, специалисти по общински финанси и специалисти по европейска интеграция, програми и проекти, тъй като тематиката на образователния курс в най-голяма степен отговаря на подготовката на такива специалисти.

Участниците в обучението отговориха на въпроси, свързани с подготовката, разработването и изпълнението на общинските енергийни програми. Отговорите на тези въпроси ще помогнат на лекторите да подобрят методиката и ръководствата по общинско енергийно планиране.

Участниците в курса бяха запознати с дейността на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, на Българския фонд за енергийна ефективност и с международни проекти, изпълнявани от ЕкоЕнергия и ЕнЕфект.

Представен беше и Демонстрационният проект за обновяване на жилищни сгради, иницииран от МРРБ с подкрепата на ПРООН.

По време на обобщенията и дискусиите след всяка основна тема на курса технически и икономически специалисти от ЕнЕфект представиха интересни примери и дадоха ценни указания и препоръки, свързани с разработването на общинските енергийни програми и инвестиционните проекти.

На участниците в обучението по Общинско енергийно планиране бяха връчени сертификати от името на ПРООН, ЕнЕфект и ЕкоЕнергия.