Новини

Вторият в страната информационен център за енергийна ефективност отвори врати в Пазарджик

20.10.2008,
На 15 октомври в присъствието на кмета на града Тодор Попов, представители на местните медии, общински специалисти и местни предприемачи бе открит вторият в страната информационен център за енергийна ефективност.

На откриването присъстваха и специалисти от ЕнЕфект.

Пазарджик е втората община в България, в която се открива информационен център за енергийна ефективност. Той се помещава в Евроцентъра в сградата на общината. Пазарджик е една от пилотните общини за сътрудничество и съвместни дългосрочни дейности по проекта “Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България”, който се финансира от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие и се изпълнява от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Непосредствената задача на проекта е да се подпомогне трансформирането на пазара към проектиране и изграждане на нови енергийноефективни сгради и към обновяване на съществуващия сграден фонд за постигане на висока енергийна ефективност. За целта в четири пилотни общини ще бъдат открити информационни центрове за предоставяне на информация на гражданите относно енергийната ефективност.

Информационните центрове ще предоставят актуална информация за: възможни технически и организационни мерки за енергийна ефективност; материали, изделия, уреди и технологии за повишаване на енергийната ефективност; действащата нормативна уредба в тази област; възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност от специализирани фондове и търговски банки или чрез целеви национални и международни програми; добри практики и примери за успешно реализирани проекти и др. Информационните центрове ще са основното средство на общинската администрация за организиране и провеждане на информационни и образователни кампании сред населението и местния малък и среден бизнес, както и на тематични дни на енергийната ефективност.

Информацията ще се предоставя основно под формата на специално подготвени печатни материали, върху електронни носители и източници, в т.ч. и настоящата специално разработена интернет страница, както и чрез консултации от специалисти. Консултациите ще се извършват пряко в рамките на определеното от общинската администрация време за консултации, както и чрез отговори на запитвания по телефона (в рамките на същото работно време) или кореспонденция по електронната поща.

По случай откриването на този информационен център ЕнЕфект предостави на общината тематична изложба на добри практики в областта на енергийната ефективност в европейски общини. Мотото на изложбата е “Места, които ни показват пътя” и приканва градовете, селата и регионите да си представят своето енергийно бъдеще.