Новини

Проведоха се общински дни на интелигентната енергия в Смолян

21.10.2008,
Общинските „Дни на интелигентната енергия” са инициатива на европейската мрежа за енергийна ефективност Енержи-Сите, която се подкрепя от Европейската комисия по програмата “Интелигентна енергия за Европа”. Дните са великолепно средство за създаване на връзки между пилотните градове по проекта МОДЕЛ, гражданите и местните заинтересувани лица и за общуване с тях по проблемите на енергията, използването на възобновяеми енергийни източници и промените в климата.

С организирането на Общински дни на интелигентната енергия местните власти получават изключителна възможност да представят пред обществеността своята ангажираност към целите на Европейския съюз за намаляване на потреблението на енергия и на емисиите на въглероден двуокис с по 20% и за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници от общото количество произвеждана и използвана енергия в общината до не по-малко от 20%. Така общинските ръководства ще покажат на своите съграждани, че поемат водеща роля в усилията за постигане на тези амбициозни цели.

Проектът МОДЕЛ, в който общините Белене, Габрово, град Добрич, Криводол, Лом, Пазарджик и Смолян участват като пилотни, е рамката, в която общинските „Дни на интелигентната енергия” ще се организират и проведат. Чрез този проект ще се разпространи информация за проведени подобни дни в други страни от ЕС. Избраните пилотни общини са подписали меморандуми, с които са поели задълженията „да организираме един път годишно общински дни на интелигентната енергия, за да информираме жителите за устойчивото използване на енергията” и “да отделим достатъчно средства от бюджета, за да изпълним гореизброените дейности и да постигнем целите на проекта”.

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия представя българските общини в проекта МОДЕЛ и изпълнява функциите на национален координатор на дните за България.

Това е първата година от изпълнението на проекта, в която община Смолян провежда “Дни на интелигентната енергия”, където водеща роля има Общинското бюро за енергийна ефективност.

Повече информация за проведените мероприятия в рамките на тези дни можете да видите тук.