Новини

Общинско енергийно планиране: курс за общински специалисти в Русе

18.06.2009,
В рамките на международния проект "Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България", финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие, на 23 юни 2009 г. в гр. Русе се проведе поредният курс по общинско енергийно планиране, организиран от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект със съдействието на АДО „Дунав”.

В обучението, водено от директора на ЕнЕфект д-р арх. Здравко Генчев, взеха участие 21 общински специалисти - представители на 11 общини в региона, както и експерти от Общинска енергийна агенция - Русе. Различният профил на участниците доведе до интензивни и плодотворни дискусии, обвързващи темите в областта на общинската енергийната ефективност и енергийно планиране с устойчивото развитие, разработването на бюджетни рамки и държавната политика. Тези дискусии, от своя страна, насочиха участниците в курса към извода, че е необходимо проблематиката да бъде поставена за обсъждане във възможно най-широк кръг специалисти на локално ниво, за да бъдат взети устойчиви и солидно подкрепени политически решения; а с този извод, може да се каже, бе олицетворена и една от основните цели на проведения цялостен цикъл от обучения в рамките на проекта.

Участниците в курса, жителите и гостите на Русе имаха възможност да разгледат и пътуващата изложба „ИМАДЖИН” (от англ. IMAGINE – ДА СИ ПРЕДСТАВИМ), предоставена на ЕнЕфект от европейската мрежа Energie-Cites и преведана на български език. Изложбата сама по себе си представя цветни постери на 16 европейски града – пионери в управлението на енергия, но ефектът при организирането й е синергичен: представителите на общините имаха възможност да се докоснат до европейските иновативни практики, да ги обвържат с процеса на общинско енергийно планиране, усвоен по време на обучението, и да потърсят нови възможности за реализирането на подобни инициативи.

За подробна информация за целите, методологията, съдържанието и възможностите за организиране на курсове по общинско енергийно планиране, както и за изложбата „ИМАДЖИН”, можете да се обърнете към Център за енергийна ефективност ЕнЕфект