Новини

Общинско енергийно планиране: курс за общински специалисти в Лом

26.06.2009,
На 24 юни 2009 г. в град Лом се проведе поредният курс по общинско енергийно планиране, който се осъществява в рамките на международния проект "Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България", финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие. В курса, воден от директора на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект д-р арх. Здравко Генчев, взеха участие тринайсет специалисти от водещи общини в региона, между които Лом, Видин, Кнежа и Хайредин. Бяха представени всички ключови позиции с отношение към разработването на общинските планове за енергийна ефективност и на енергийната политика на локално ниво, включително експерти по управление на проекти и общинско финансиране.

Веднага след завършване на обучението, присъстващите имаха възможност да присъстват и на откриването на информационния център за енергийна ефективност в Лом, с участието на кмета на общината г-жа Пенка Пенкова. Събитието от своя страна предложи, освен силния стимул за по-активни и настоятелни действия в областта на енергийната ефективност по примера на домакините, и едно своеобразно продължение на основната тема на дискусията: необходимостта от приемственост, политическа воля и възможност за средносрочно и дългосрочно планиране на дейностите. Обсъдена бе и ключовата роля на енергийните мениджъри, описана в новия Закон за енергийната ефективност, като бе наблегнато на експертните умения и личностните качества, необходими за успешното изпълнение на задълженията на тази позиция.

За подробна информация за целите, методологията, съдържанието и възможностите за организиране на курсове по общинско енергийно планиране можете да се обърнете към Център за енергийна ефективност ЕнЕфект