Новини

Учебен курс по проектиране на нискоенергийни сгради

04.01.2010,
В рамките на проекта "Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България" от 9 до 11 декември 2009 г. в Боровец се проведе първият семинар от учебния курс по проектиране на нискоенергийни сгради. Изпълнител на проекта, който се финансира от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие, е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Семинарът бе организиран с подкрепата на Камарата на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Съюза на архитектите в България и е част от програмата „Аудиториум” на Камарата на архитектите в България.
В семинара, посветен на основните принципи на проектирането на нискоенергийни сгради, участваха 76 практикуващи архитекти и инженери от проектантски бюра в цялата страна. След представянето на проекта на ГЕФ/ПРООН от арх. Здравко Генчев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, участниците бяха запознати с теоретичните постановки на зеленото проектиране и практическите решения за прилагането им, като особено внимание бе отделено на успешните практики в тази област.

В програмата бяха включени презентации на изтъкнати преподаватели от УАСГ, както и на Виолета Ангелиева, директор в МРРБ, арх. Лило Попов, зам.-председател на САБ, Димитър Дуков, директор на Фонда за енергийна ефективност, арх. Росен Савов, зам.-кмет на район Изгрев и др. Представени бяха фирмите Данфос ЕООД и Самел 90 АД, специализирани в производството на енергийноефективни изделия за сградни инсталации.

Водеща роля в обучението имаше Вивиен Брофи от Училището по архитектура към Университетския колеж в Дъблин, Ирландия. Тя обстойно се спря върху проблемите на биоклиматичното проектиране и интегрирането в архитектурата на пасивни системи за отопление, охлаждане, осветление и вентилация за постигането на комфортна и здравословна среда на обитаване, както и върху избора на екологосъобразни строителни материали.image/jpeg