За общините

От повече от 25 години, ЕнЕфект в секретариат на Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, в рамките на която съдейства на местните власти за формиране на политики за ефективно използване на енергийните ресурси и устойчиво енергийно развитие. Организацията е автор на международно призната методология за общинско енергийно планиране, приета от Съвместния изследователски център (JRC) към ЕК като най-подходяща за страните в преход, както и на единствената по рода си в България онлайн система за управление на енергията, предоставяна безплатно на българските общини. Като секретариат на ЕкоЕнергия, ЕнЕфект е поддържаща структура на Споразумението на кметовете и представител на Европейската енергийна награда за България, а в рамките на партньорствата си с общините предоставя услуги като енергийно планиране, обследвания на сгради и системи за улично осветление, внедряване на системи за енергиен мениджмънт, разработване на бизнес планове, съдействие за достъп до финансиране, обучения за общински специалисти и съвместно участие в национални и международни проекти.

ЕкоЕнергия