Екип

Иглика Люцканова

Иглика Люцканова

Архитект

Иглика завършва Университет на Руан, Франция през 1995-1996 г., Магистър по урбанизъм и градоустройство и Университет по Архитектура, строителство и геодезия, София през 1994 год. , специалност Архитектура (МА). Арх. Люцканова е Сертифициран проектант на пасивни сгради, Сертификат “Passive house designer”, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany и лицензиран проектант на сгради паметници на културата , Министерство на Културата, София. Тя е и Сертифициран преподавател за нискоенергийни и пасивни сгради, Passive House Institute (PHI), Darmstadt, Germany.